Voorwaarden

Wat heb je allemaal nodig om een sportschutterslicentie te verkrijgen?

- minimum leeftijd is 16 jaar

- copie van de identiteitskaart

- recent attest van goed gedrag en zeden

- recent medisch attest

- slagen voor theoretische proef

 

 

www.verbondzandenleemstreek.be