Reglement

REGLEMENT Schuttergilde Rijkhoven.

Inhoud Pagina

1. inhoud

2. Algemene bepalingen

3. Technische gegevens

3.&4 Organisatie

4. Prijzen

4.5&6 Algemeen schietreglement

6. Aanvang wedstrijden

6. Keuren schietaccommodatie

6&7&8. Wedstrijdreglement

9. Algemeenheden

9. Wedstrijden Schuttersgilde Rijkhoven

10. Individuele discipline

10 & 11. Opmaken klassering individuele wedstrijden

11. Algemeen

12. Bijlage - kalenderopstelling - Individuele wedstrijden