Reglement

WEDSTRIJD REGLEMENT.

Art 1. De inschrijvingen moeten tenminste tien minuten voor het uur dat men moet aanvangen met schieten binnen en betaald zijn. Bij niet naleving van de richtlijn kan het bestuur de overtreder een boete opleggen van 12,50,-euro te betalen bij inschrijving.

Art 2. Als de inschrijvingslijsten duidelijk ingevuld binnen zijn bij de jury mogen ze niet meer verandert worden. Schutters die niet op de lijst voorkomen en toch komen schieten sluiten aan bij de laatste ingeschreven ploeg mits betaling van die ploeg of naschutter. Als er een of meerdere schut(s)ter(s) niet aanwezig zijn op het moment dat men met de ploeg gaat schieten en het is de beurt aan de niet aanwezige schut(s)ter om zijn punten te schieten, moet men beslissen voor dat de reserve 7