Reglement

PRIJZEN.

Art 1. De prijzen zullen verdeeld worden volgens de inschrijvingen per reeks.

Art 2. Eventuele prijzen geschonken door de gemeente of andere instanties, zijn voor de winnaar.

Art.3. Aan het eindklassement met de ploegen is een prijs verbonden.

Art 4. De schut(s)ters met 0,1, 2, en 3 missers, ontvangen van het gewest een trofee uitgereikt op de kampioenenhulde. Dit geldt ook voor de eerste A, B en C ploeg van ieder reeks.