Reglement

 

ORGANISATIE.

Art 1. De gilde die een provinciale wedstrijd in te richten heeft. Krijgt bij de opstelling van de kalender de voorkeur van kiezen om een wedstrijd in te richten de zon-dag voor- of aansluitend aan de provinciale wedstrijd. Als ze de wedstrijd van zand-leemstreek op een andere zondag als boven omschreven willen houden, dan vervalt de voorkeur van kiezen.

Art 2. Om een vlot verloop te betrachten wordt er aan elke gilde, een volgorde lijst opgemaakt met daarop het uur van schieten op de officiële wedstrijden.

Art 3. De inrichter van een schietwedstrijd zand- leemstreek moet beschikken over een schietaccommodatie met tenminste 4 schietstanden. 4

Art 4. Aansluitend aan de officiële wedstrijd om + 19.00 uur kan er één miezen wedstrijd georganiseerd worden met deelnemers die in de voorafgaande wedstrijd het maximum van de punten geschoten heeft.

Art 5. De prijs van de consumptie wordt op de algemene vergadering vastgesteld.