Reglement

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS

Art 1. De schietaccommodatie bestaat uit minimaal 4 schietstanden. Deze moeten van het publiek afgeschermd zijn met een vaste afsluiting op minstens twee meter van de aanlegpaal.

Art 2. De pyloon waarop een kogelvanger met een kleppen- mechanisme bevestigd is moet twintig meter hoog zijn. De pyloon dient vast geankerd te zijn met ten-minste zes spankabels, verdeeld in drie kabels aan het uiteinde van de pyloon en 3 op een hoogte van tien meter gemeten vanaf de grond. De kabels mogen niet in aanraking komen met elkaar en dienen voor iedere pyloon afzonderlijk vastgehecht te worden aan tenminste drie vaste aanhechtingspunten . Het is toegestaan om de pylonen onderling te verbinden (naar voorbeeld van St. Rochus Gellik) om de stabiliteit te waarborgen.

Art 3. De aanlegpaal is een stevige ronde paal van minstens 12cm en maximum 25 cm doorsnede, onbeweeglijk in de grond geplaatst met drie verschuifbare aanlegpinnen,minimum 20cm, uitstekend .De hoogte van middenpunt aanlegpinnen tot de vaste vloer is 1.75 - 2.05 - en 2.35 meter.

Art 4. Bij pylonen wordt de afstand gemeten van voorzijde pyloon tot midden aanlegpaal en deze afstand bedraagt 6 meter. Er is een afwijking van 5% (30cm) toegestaan.

Art 5. Iedere aanlegpaal moet een vaste vloer hebben van minstens 2x2 meter.De aanlegpaal moet in het midden van de vloer staan. Als de vloer andere afmetingen heeft en de aanlegpaal kan niet in het midden geplaatst worden, dan moet de aanlegpaal altijd op één meter van zowel de voor- als de zijdeafsluiting geplaatst worden.

Art 6. Het doel is een metalen kogel (klep) in cirkelvorm gelast op een stengel. De klep kan een diameter hebben van 30mm , 25mm , 20mm, 16mm, 12 en 10mm. De klep met stengel moet zo ontworpen en bevestigd zijn dat haar kanteling in de kogelvanger niet belemmerd wordt. Over de beschikbare schietstanden moet de lengte van de stengel met klep dezelfde afmetingen hebben en onder een hoek tussen de 105° à 109° geplaatst zijn. Het schietvlak van de klep moet recht en goed zichtbaar voor de schutter staan. Conisch geslepen en vervormde doelen zijn nooit toegelaten.