Reglement

Ploegen:

Art 1. De wedstrijd voor het juweel bestaat uit twee wedstrijden. Met een maximum te behalen punten van 112.

Art 2. Winnaar van de wisselbeker juweel z.l.s.is de ploeg die over de twee wedstrijden het hoogst aantal punten geschoten heeft met dezelfde ploegnummering. Bij gelijke stand wordt er gekaveld tot de winnaar bekend is.

Art 3. De gilde die driemaal beslag legt op de wisselbeker mag hem definitief behouden.

Art 4. De ploegenwedstrijden gaan door zes kogels op een klep van diameter 30mm en de zevende kogel op een klep van 25 mm.

Art. 5. De schaal van de stad Bilzen aangebracht door de sportdienst kan enkel gewonnen worden door een schuttersgilden van groot Bilzen. Vanaf 2013 wordt er een wisselbeker Vlas voorzien op die wedstrijd. Deze Vlas beker kan iedere aangesloten gilden van zand –leemstreek. Individueel: 10 Koning en Koningin:

Art 6.a. Staat open voor al de koningen koninginnen van de gilde Lid vanz.l.s.(max 1 per gilde). De koning en koningin van het jaar daarvoor mag eveneens zijn titel verdedigen. b. Iedere schut(s)ter schiet in de voorronde 5 kogels op een klep van 25mm.. c. De wedstrijd is een uitsluitingskamp tot de winnaar gekend is. Ze dragen de titel voor één jaar. d. De keizer(in) is na drie opeenvolgende jaren de titel van koning(in) behaald te hebben. Zal naar oude schutterstraditie niet mogen onttroond worden. Hij of zij mag terug deelnemen als een ander de titel keizer(in) gewonnen heeft. Kampioen:

Art 7. a. Staat open voor alle schutters vanaf 16 jaar. b. Iedere schutter schiet in de voorronde 5 kogels op een klep 25 mm. Kampioen senior heren:

Art 8. a. Staat open voor alle schutters (leeftijd zie tabel in bijlage) in afzonderlijke wedstrijd. b. Iedere schutter schiet in de voorronde 5 kogels op een klep van 25 mm. Kampioene:

Art 9. a. Staat open voor alle schutsters vanaf 16 jaar. b. Iedere schutster schiet in de voorronde 5 kogels op een klep van 25mm. Kampioene senior dames:

Art.10 a. Staat open voor alle schutsters (leeftijd zie tabel in bijlage) in afzonderlijke wedstrijd b. Iedere schutster schiet in de voorronde 5 kogels op een klep van 25mm. . Jongeren 16 - 21 jaar:

Art 11. a. Toegelaten aan alle schutters en schutsters. (leeftijd zie tabel in bijlage) b. Iedere schut(s)ter schiet 5 kogels op een klep van 25 mm. wedstrijd 0,1,2,3 missers

Art. 12. Op het einde van het schietseizoen is er nog een wedstrijd voor de kas zand-leemstreek als afsluiter en waarop de individuele wedstrijden van 0,1,2&3 missers en het schieten van blokkoning zls geschoten wordt. Voor een vlot verloop wordt er een uurregeling vooraf aan de wedstrijd opgesteld per schuttersgilde. De uurregeling en volgorde dient gerespecteerd te worden. Schutters die zich na de tijd aanmelden kunnen we niet meer toelaten. De aanvang van het koningschieten op houten vogel begint om 16:30. Inschrijven is tot 16:15 uur. Algemene toepassing op de individuele wedstrijden: Iedere schutter of schutster schiet in de kavelingsronden maximaal 3 kogels. De wedstrijdleider beslist bij aanvang van een schietronden op welke 11 diameter van klep er geschoten zal worden. (diameter van klep kan zijn 25mm, - 20 mm - 16 mm - 12mm of 10mm) De jury heeft de bevoegdheid om de leeftijd van de schut(s)ter te controleren . Opmaken klassering individuele wedstrijden: Als men aan de individuele wedstrijd deelneemt is men nog in kompetitie als men alle kleppen heeft omgeschoten. De winnaar van de individuele wedstrijd is de schutter of schutster met het meeste omgeschoten punten. Als de schutter /schutster misgeschoten heeft dient hij/zij onmiddellijk te stoppen met schieten. Bij het mis schieten van hetzelfde punt (klep) en men kan nog aanspraak maken op een prijs dan worden deze schutters weer toegelaten aan de wedstrijd in de volgende ronde.

Algemeen:

Art 1. De inschrijvingen individuele wedstrijd is volgens opgestelde uurrooster vanaf 9:15 uur tot 15:00 uur.

Art 2. De kaveling begint. De volgorde van schieten gebeurd na lottrekking. Deze volgorde van schieten blijft behouden tot einde wedstrijd.

Art 3. De schut(s)ters niet aanwezig zijn als de eerste kavelingsronde af is, worden uitgesloten van verdere deelnamen.

Art 4. Als de wedstrijd 30 minuten voor zonsondergang niet gedaan is dan wordt de aangevangen reeks afgewerkt en wordt er verder geschoten de eerst daarop volgende zondag om 09.00 uur.

Art 5. Er mogen zich geen vuurwapens bevinden in lokalen waar die niet voor wapenruimte dienen. (een kantine is geen wapenruimte)

Art 6. Punten niet opgesomd in de reglementering en zich toch voordoen op de schietwedstrijd. Daar beslist de algemene vergadering over.

Art 7. Wijzigen van de statuten en reglementen moeten in de algemene vergadering goedgekeurd worden. Een sportief gedrag alleen kan maar borg staan voor een goed verloop van een wedstrijd.En kan bijdragen tot het voortbestaan van het schuttersleven. Het reglement is op 5 februari 2013 aangepast aan de gemaakte afspraken in de algemene vergaderingen. De laatste aanpassing dateert van januari 2010 12