Reglement

Schuttersverstandhouding Rijkhoven Karabijnschutters 6mm.De kleuren van het gewest zijn:Groen - Geel. Het symbool van groen is de schietoppervlakte "De Weide". Het symbool van geel is aanwezig in de lucht "De Zon". Algemene Bepalingen:

Art 1. De schuttersverstandhouding Zand en Leemstreek afgekort Z.L.S. is een feitelijke vereniging zonder winstgevend noch politiek doel. Het doel is om de aangesloten verenigingen met haar leden te verenigen in een gezonde geest om alzo de schietsport op een sportieve manier te mogen beleven.

Art 2. Het Bestuur Z.L.S. bestaat uit maximaal 9 gekozen leden. De samenstelling is Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van alle bijeenkomsten en financiële verrichtingen, zij zorgen voor een sportief verloop van de wedstrijd.Ze treden om de vier jaar gelijktijdig af en zijn terstond herkiesbaar. Eerstvolgende verkiezing is in november 2012, 2016, enz.

Art 3. De algemene vergadering van het gewest bestaat uit een afgevaardigde per aangesloten gilde en neemt alle beslissingen die zich opdringen in algemene samenkomst met meerderheid van stemmen. De helft van de stemmen plus één.

Art 4. Alle karabijnschuttersgilden zijn lid na betaling van het jaarlijks lidgeld. Ze genieten van alle voorrechten die in de schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek aanwezig zijn. Door de aansluiting verklaren de gilden zich akkoord met het reglement. .Het afgevaardigd lid naar de algemene vergadering toe is verantwoordelijk dat de schut(s)ters van zijn gilde zich aan de opgestelde regels houden. Het lidgeld bedraagt 10,00 euro en wordt betaald op de algemene vergadering in de maand januari.

Art 5. Iedere gilde voorzitter is verplicht een degelijke verzekering af te sluiten voor zijn gilde en dit tegen derden voor stoffelijke en lichamelijke schade. ( Aan te raden is in beide gevallen tot onbeperkt.)

Art 6. Er wordt van ieder aangesloten vereniging een adres genoteerd, of email adres waar de briefwisseling of de e-mail digitaal naartoe gestuurd kan worden. Bij wijziging van het adres moet dit onmiddellijk doorgegeven worden bij de secretaris Z.L.Streek

Art 7. Als er minder dan vijf gilden aangesloten zijn in schuttersverstandhouding zand-leemstreek wordt deze ontbonden, na betaling van de rekeningen zullen de resterende fondsen geschonken worden aan een ziekenzorg instelling.

Art 8. Indien de kalender het toelaat is het toegestaan buiten een officiële wedstrijd een vrije wedstrijd in te richten.

Art 9. Het schietseizoen bestaat uit maximum 16 officiële kompetitie punten- wedstrijden, twee wedstrijden van het juweel, één wedstrijd kas zand - leemstreek / beker groot Bilzen aangevuld met een aantal vrije wedstrijden. 3